תקנון
תקנות החברה / הסכם התקשרות

בין חברת "גיל נופש ותיירות בע"מ" – להלן החברה
ובין מבצע ההזמנה לנופש ו/או המתארח במלון לפי פרטי ההזמנה – להלן האורח

1. החברה תעביר למלון את ההזמנה כפי שמופיע בשובר שהונפק לאורח.


 1. האורח יידע את החברה לפני ההגעה על כל שינוי בהרכב ההזמנה, וידאג לכיסויה המלא. במידה ולא מולא סעיף זה, אין החברה אחראית על טיפול המלון בשינוי, ועל האורח חלה חובה לשלם במלון את ההפרש.

 2. במידה והאורח גרע מהרכב הזמנה ולא יידע את המלון או את הסוכן על כך לפני הגעתו, חלה עליו חובה ליידע את המלון על כל שינוי מיד עם הגעתו, ולקבל מסמך מהמלון המאשר את הדבר.
  במידה ולא – אין החברה אחראית למתן החזר בגין גריעת ההזמנה.

  4. דמי ביטול הזמנת נופש בישראל בעונות רגילות (לא כולל חגי ישראל וחופשת הקיץ):
  עד 14 יום קודם לתאריך האירוח – ללא חיוב, פרט להוצאות שנגרמו לחברה בגין הביטול.
  מ-14 יום קודם לאירוח ועד 7 ימים לפני כן – יחויב האורח ב25% מסך ההזמנה.
  מ-7 ימים קודם לאירוח ועד 72 שעות לפני כן – יחויב האורח ב50% מסך ההזמנה.
  פחות מ72- שעות קודם לאירוח – רשאית החברה לא להחזיר תשלום כלל.

  5. דמי ביטול הזמנת נופש בישראל בחגי ישראל וחופשת הקיץ:
  עד 7 ימים מיום ההזמנה – ללא חיוב, פרט להוצאות שנגרמו לחברה בגין הביטול, ובלבד שהעיסקה בוצעה 45 יום לפחות לפני תאריך האירוח.
  מתאריך זה ועד 28 יום קודם לתאריך האירוח – יחויב האורח ב10%- מסך ההזמנה.
  פחות מ-28 יום קודם לאירוח ועד 14 ימים לפני כן – יחויב האורח ב50% מסך ההזמנה.
  פחות מ-14 ימים קודם לאירוח – רשאית החברה לא להחזיר תשלום כלל.

  6. דמי ביטול הזמנת נופש בחו"ל:
  עד 60 יום לפני היציאה – 10% משווי העיסקה

60-30  "    "       "      –  25% משווי העיסקה
29-15  "    "       "      –  50% משווי העיסקה
פחות מ-15 יום לפני היציאה – 100% משווי העיסקה

סעיפים 4, 5 ו-6 יחולו גם במקרים של כוח עליון (מחלה, אשפוז וכד'), למעט מצב של מלחמה, במידה והוכרז ע"י הממשלה..

 1. ביצוע טיול וצירוף קבוצות:
  "גיל נופש" תהיה רשאית לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, וזאת על פי שיקול דעתה של "גיל נופש". יודגש כי ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. "גיל נופש" תודיע לנוסע על ביטול הטיול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול הטיול. כספים ששולמו, יוחזרו במלואם באופן מיידי, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע לחברה. במקרה של ביטול טיול כאמור, תחזיר "גיל נופש" את כל הכספים ששולמו לה ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהו. "גיל נופש" רשאית לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר, עפ"י שיקול דעתה, ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.

 2. החברה אינה אחראית במישרין או בעקיפין על רמת שירות המלון, וכל תלונה של האורח תועבר למלון עם העתק לחברה. החברה מצידה תפעל לגשר ולפשר בין האורח למלון.

  9. פירוט תכנית הטיולים לחו"ל מהווה מידע ומסגרת כלליים. החברה רשאית לשנות מועדים ומסלולים ככל הנדרש לפי הנסיבות. ההחלטה תהיה לפי שיקול דעתה של החברה.

  10. בכל הפרטים הנוגעים לארגון וניהול קבוצות בחו"ל אשר אינם מפורטים, החברה תנהג כמקובל בחברות המובילות בענף כדוגמת: נתור, גשר ואופיר טורס.

  11. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה הסמכות הפוסקת בידי בית הדין הרבני בת"א או בית המשפט בת"א, לפי בחירת הלקוח.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן